Utveksle ideer

Den digitale tidsalderen har forandret kunstverdenen, på den ene siden demokratiserer den produksjonen, manipulasjonen og distribusjonen av bilder, men på den andre siden reiser nye frykt og spørsmål – i det minste hvordan identifiserer, verdsetter vi og kuraterer kunst når…

Kunstnerisk

Den første separatutstillingen av Scarlett Hooft Graafland (født 1973) i Flowers Gallery, London, inviterer seerne til et surrealistisk landskap der forskjellige valg av mennesker og gjenstander er plassert i noen av de fjerneste hjørnene i verden. Fra 29. mars tilbyr…

Ideelle idealer

Den nye utstillingen Marianne Boesky Gallery, New York, Golden State, knytter sammen arbeidet med syv amerikanske fotografer som nærmer seg viktige politiske, sosiale og økonomiske spørsmål rundt Californias klima. Med fokus på ikonografien av den berømte amerikanske drømmen, sporer han…